ग्रंथालय संचालनालयाची रचना

ग्रंथालय संचालनालय हे उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य या विभागाच्या अखत्यारित कार्यरत आहे. खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे ग्रंथालय संचालनालयाची सद्य:स्थितीची रचना अशी आहे.

हा तक्ता ग्रंथालय संचालनालयाची सद्य:स्थितीची रचना दर्शवितो

वरील ग्रंथालय ग्रंथालय संचालनालयाच्या संरचनेचे वर्णन करतो. उच्च पातळीवर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री आहेत. पुढील स्तरावर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आहेत, त्या नंतर तेथे ग्रंथालय संचालनालय संचालक, मुंबई आहे. पुढील स्तरावर उपसंचालक वर्ग (ए) आणि विविध जिल्हावार केंद्रीय ग्रंथालयातील वर्ग (1) आणि वर्ग (2) ग्रंथपाल आहेत. पुढील स्तरावर लायब्ररीचे सहायक दिग्दर्शक, मॅन्युस्क्रिप्ट अधिकारी आणि वर्ग (2) चे खाते अधिकारी आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वर्ग (2) ग्रंथपाल आहेत जे जिल्हा पातळीवर ग्रंथालये हाताळतात.
 • भारत सरकार
 • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
 • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
 • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
 • रोजगार बातम्या
 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
 • डिजिटल भारत
 • आधार कार्ड
 • आपले सरकार
 • डिजिटल लॉकर
 • शी-बॉक्सऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली