संपर्क साधा

किरण गं. धांडोरे
ग्रंथालय संचालक,
ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,
नगर भवन, मुंबई- 400 023
दुरध्वनी क्र.- (022) 22664638/22671333 | फॅक्स क्र. :-22644638
ई-मेल:- director.dol@maharashtra.gov.in

 • भारत सरकार
 • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
 • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
 • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
 • रोजगार बातम्या
 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
 • डिजिटल भारत
 • आधार कार्ड
 • आपले सरकार
 • डिजिटल लॉकर
 • शी-बॉक्सऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली