Current Size: 76%

Default ThemeBlack ThemeGreen ThemePurpleThemeBlue Theme

List of Suggested Books

Sr.No. Name Contact Number Email ID Book Title Author Publisher Date
1 Prashant Patil 9022074560 patilprashant288@gmail.com Aamchi mati aamchi manas - Doordarshan 05/08/2013
2 Sadashiv Shivaji Wanole 9765462700 sadashivwanole@gmail.com Vikasacha Hi-Way Nitin Gadkari Lakhe Nagpur 15/09/2013
3 Ajay Ashok Pawar 7507501332 ajaypawar0104@gmail.com Shivaji Maharaj Jadhav Dyaneshwar Aurangabad 15/09/2013
4 Arvind lankepatil 9422713340 arvindlankepatil2012@gmial.com aang lashan ani hora sahstra no - 16/09/2013
5 Dnyandev Gosavi 9730993930 dgosavi28@gmail.com Duniyadari Suhas shirvalakar - 08/10/2013
6 Jayprakash 0236222451 jayprakashnarvekar@gmail.com Savantvadi sansthancha Gostirup Itihas Pingulkar V.P. Pingulkar V.P. 18/10/2013
7 Ramesh Rani 9310144101 rituramesh71@gmail.com Dada Saheb Phalke Award Winners C Bhaskar Rao Sharda Prakashan 06/02/2014
8 Sunil Bhalchandrao Deshmukh 9850432282 ramrammaharashtra2012@gmail.com Tryamashik Heramb Ganesh Darshan Sunil Bhalchandrao Deshmukh Sunil Bhalchandrao Deshmukh 08/02/2014
9 Bapurao Gavade 9960874399 bapurao.gavade314@gmail.com Lokpal vidheyak - - 27/02/2014
10 Bapurao Gavade 9960874399 bapurao.gavade314@gmail.com right to information - - 27/02/2014
11 Mahesh Mahadev Metakari 9850901029 maheshmetakari@yahoo.com NIYAM MONTHLY MAGAZINE - DINESH 17/03/2014
12 satish uttamrao patil 9822616258 patilsatish1967@rediffmail.com Bhumigat kranti satish patil rucha prakashan,nagpur 19/04/2014
13 jvk 25391014 jawaharvachnalaya@gmail.com ramvagri ram vagerkar - 24/05/2014
14 jvk 25391014 jawaharvachnalaya@gmail.com RAMNAGRI ram vagerkar - 24/05/2014
15 Mahadev Hande 9970069798 snehamhande4@gmail.com Vedat Daudle Sath Sachin Kanitkar ---- 02/06/2014
16 Mahadev Hande 9970069798 snehamhande4@gmail.com Radhey Ranjit Desai ---- 02/06/2014
17 RAJESH SONWANE 9969555120 sonwane11rajesh7@gmail.com Ayodhya The Dark Night Krishna Jha and Dhirendra Jha - 06/08/2014
18 sakhubai lembhe 9970912582 lembhe31@gmail.com prachin bhartiy kal m.s mate - 08/08/2014
19 Mahesh 9420957480 - chalu ghadamodi datta sangolkar jidnyasa prakashan pune 11/08/2014
20 Mahesh 9420957480 - Manavi Hakka datta sangolkar jidnyasa prakashan pune 11/08/2014
21 Amit Sonawane 8600066956 amit.dlib@gmail.com Eka Dishecha Shodh Sandip Waslekar - 24/09/2014
22 RAHUL PAWAR 9822902018 rahulpawar1993@hotmail.com Shivaji Maharaj Jadhav Dyaneswar - 29/09/2014
23 Appasaheb Patil 9421248630 appa91282@gmail.com yayati ani devyani - - 16/11/2014
24 juned khan 9270968268 - krushi arthshatra - - 23/11/2014
25 juned khan 9270968268 - SHETICHE arthshatra - - 23/11/2014
1 2 3 4 5 6
 • India government
 • National digital library of India image
 • Rajaram mohan roy library foundation
 • National mission on libraries
 • Employment News
 • MPSC
 • Digital India
 • Aadhar Card
 • Aapale Sarkar
 • डिजिटल लॉकर
 • SHe-BoxOnline Complaint Management System