भविष्यातील योजना

संचालनालयाचे भविष्यातील संकल्प:-

संगणकीकरणः- ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत ग्रंथालयांमधील डेटाबेस (संघ तालिका) उभारणे व अन्य कामांचे व सेवांचे संगणकीकरण टप्याटप्याने करणे. राज्यातील शासकीय ग्रंथालयांचे प्रथम नेटवर्क उभारणे व सार्वजनिक ग्रंथालयांनाही त्यामध्ये सामावून घेणे.
राज्यातील शासकीय ग्रंथालयांचे प्रथम नेटवर्क उभारणे व सार्वजनिक ग्रंथालयांनाही त्यामध्ये सामावून घेणे. ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत ग्रंथालयांमधील ग्रंथांचा डेटाबेस करून तो संचालनालयाच्या वेब पोर्टलवर ऑनलाइन स्वरूपात वेब ऑपॅकच्या माध्यमातून जनतेस खुला करणे तसेच अन्य कामांचे व सेवांचे संगणकीकरण टप्याटप्याने करणे.

'गाव तेथे ग्रंथालय' या शासनाच्या घोषवाक्य पूर्तीसाठी अधिकाधिक सार्वजनिक ग्रंथालयाना शासनमान्यता तदर्थ अनुदान देणे.
वाचनसेवा विस्तारः- राज्यातील शासनाच्या सार्वजनिक ग्रंथालयांमार्फत सर्वस्तरांतील सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच कैदी, रुग्ण व अंध व्यक्तींना वाचन सेवा पुरविणे.

डिजिटल उपकेंद्रांची स्थापना:- राज्यातील सर्व 35 शासकीय जिल्हा ग्रंथालयांच्या डिजिटल उपकेंद्रांची स्थापना करणे.
ई-प्रशासन:- ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत कार्यालयांमध्ये ई-प्रशासन अमंलबजावणी प्रभावीपणे राबविणे.

मराठी
 • भारत सरकार
 • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
 • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
 • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
 • रोजगार बातम्या
 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
 • डिजिटल भारत
 • आधार कार्ड
 • आपले सरकार
 • डिजिटल लॉकर
 • शी-बॉक्सऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली