शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये

अमरावती PDF iconअमरावती विभाग(आकार -१.४४ एमबी)(इंग्लिश)
औरंगाबाद PDF iconऔरंगाबाद विभाग(आकार-३.१२ एमबी) (इंग्लिश)
नागपूर PDF iconनागपूर विभाग(आकार-१.०० एमबी)(इंग्लिश)
नाशिक PDF iconनाशिक विभाग(आकार -१.३९ एमबी) (इंग्लिश)
पुणे PDF iconपुणे विभाग(आकार २.३३ एमबी ) (इंग्लिश)
मुंबई PDF iconमुंबई विभाग(आकार - ६९६ केबी) (इंग्लिश)
मराठी
 • भारत सरकार
 • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
 • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
 • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
 • रोजगार बातम्या
 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
 • डिजिटल भारत
 • आधार कार्ड
 • आपले सरकार
 • डिजिटल लॉकर
 • शी-बॉक्सऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली