राष्ट्रीय ग्रंथसूची मराठी

PDF iconराष्ट्रीय ग्रंथसूची मराठी-2011-2012 (आकार- 4.62 एम.बी.) (मराठी)

PDF iconराष्ट्रीय ग्रंथसूची मराठी-2018 (आकार- 3.08 एम.बी.) (मराठी)

मराठी
 • भारत सरकार
 • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
 • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
 • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
 • रोजगार बातम्या
 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
 • डिजिटल भारत
 • आधार कार्ड
 • आपले सरकार
 • डिजिटल लॉकर
 • शी-बॉक्सऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली