विशेष ग्रंथालय

ग्रंथपाल (वर्ग-2),
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती ग्रंथालय,
महालक्ष्मी रोड, दापोली,
जि. रत्नागिरी
दुरध्वनी क्र.:- 02358-284727 | फॅक्स:- 02358-284727
ई-मेल:- dbasg.ratnagiri@dol.maharashtra.gov.in
मराठी
 • भारत सरकार
 • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
 • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
 • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
 • रोजगार बातम्या
 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
 • डिजिटल भारत
 • आधार कार्ड
 • आपले सरकार
 • डिजिटल लॉकर
 • शी-बॉक्सऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली