<div class="tophead">राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय</div><div class="back2"><a href="state_central_library">राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई</a></div>

राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय

प्र. ग्रंथपाल (वर्ग-1),
राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय,
नगर भवन, शहिद भगतसिंग मार्ग,
फोर्ट, मुंबई- 400 023
दुरध्वनी क्र. :- 022-22611994 | फॅक्स :- 022-22611994
ई-मेल-scl.mumbai@dol.maharashtra.gov.in
संकेतस्थळ - www.dol.maharashtra.gov.in
मराठी
 • भारत सरकार
 • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
 • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
 • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
 • रोजगार बातम्या
 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
 • डिजिटल भारत
 • आधार कार्ड
 • आपले सरकार
 • डिजिटल लॉकर
 • शी-बॉक्सऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली