शासकीय विभागीय ग्रंथालय

1) ग्रंथपाल, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, संत ज्ञानेश्र्वर सांस्कृतिक भवनाजवळ, मोर्शी रोड, अमरावती-444 602. (0271) 2666670
2) ग्रंथपाल, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, स्वा. सावरकर चौक, समर्थ नगर,
औरंगाबाद 431 001. (0240) 2331645
3) ग्रंथपाल, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, आयुक्त कार्यालय परिसर, सिव्हील लाईन्स,
नागपूर-440 001. (0712) 2561171
4) ग्रंथपाल, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, महानगर पालिका, जवाहर मार्केट इमारत,
नाशिक रोड-422 101. (0253) 2465682
5) ग्रंथपाल, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, 796, सदाशिव पेठ, विश्रामबागवाडा,
पुणे-411 030. (020) 24455571
6) ग्रंथपाल, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, लोकमान्य टिळक स्मारक मंदिर,
रत्नागिरी-415 612. (02352) 222807


विशेष ग्रंथालय1) ग्रंथालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती शासकीय ग्रंथालय, महालक्ष्मी रोड,
दापोली, जि. रत्नागिरी. (02358) 284727

मराठी
 • भारत सरकार
 • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
 • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
 • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
 • रोजगार बातम्या
 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
 • डिजिटल भारत
 • आधार कार्ड
 • आपले सरकार
 • डिजिटल लॉकर
 • शी-बॉक्सऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली