अधिनियम व नियम सुधारणा – २०१९

 1.  महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये, अधिनियम, १९६७ मध्ये सुधारणा समिती गठितचा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा शासननिर्णय दि. ६ मार्च, २०१९ (3.00 MB)
 2.  महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये,अधिनियम १९६७ मध्ये सुधारणा समितीस मुदतवाढीचा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा शासननिर्णय दि१९ जुलै,२०१९ (3.06 MB)
 3.  महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये, अधिनियम, १९६७ (मराठी) (4.86 MB)
 4. PDF iconमहाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सहाय्यक अनुदान आणि इमारत व सामग्री यासाठी मान्यता) नियम १९७०(मराठी)(7.90 MB)
 5.  महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय संघ (सहाय्यक अनुदानासाठी मान्यता देणे, १९७१)(इंग्रजी) (660.19 KB)
 6.  महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये, राज्य ग्रंथालय परिषद व जिल्हा ग्रंथालय समित्या (कामकाजाची कार्यपध्दती) नियम १९७३(इंग्रजी) (236.35 KB)
 7.  महाराष्ट्र ग्रंथालयांना (संशोधन व साहित्यिक परिसंस्थांची ग्रंथालये) सहायक अनुदानाकरिता मान्यता देण्याचे नियम १९७४.(इंग्रजी) (606.89 KB)
मराठी
 • भारत सरकार
 • नॅशनल डिजिटल लायब्ररी भारत
 • राजाराम मोहन राय लायब्ररी फाऊंडेशन
 • राष्ट्रीय ग्रंथालयाचा मिशन
 • रोजगार बातम्या
 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
 • डिजिटल भारत
 • आधार कार्ड
 • आपले सरकार
 • डिजिटल लॉकर
 • शी-बॉक्सऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली